Tandvårdssystemet
tänder implantat tandläkare orange
tänder implantat tandläkare  blå
tänder implantat tandläkare  grå
tänder implantat tandläkare  gul
tänder implantat tandläkare grön


Tandvårdssystemet
Här kan du läsa om hur vårat tandvårdssystem är uppbyggt, vilka myndigheter som är inblandade och hur de samverkar samt hur referenspris och högkostnadsskydd påverkar kostnaden!

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

eller TLV bestämmer vilka åtgärder som ska ingå i högkostnadsskyddet och bestämmer också referenspriserna.

 

Högkostnadsskyddet

inom tandvården är just ett skydd mot höga kostnader. Det börjar gälla när man som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kr. Sedan får man ersättning för 50 % av kostnaderna som ryms inom referenspriserna mellan 3000 och 15000 kr och för 85 % av kostnaderna som ryms inom referenspriserna för det  som överstiger 15000 kr.

 

Försäkringskassan

betalar ut tandvårdsstödet. För tandvård råder fri prissättning i Sverige men endast priser till ett visst belopp grundar för ersättning ifrån Försäkringskassan, de s.k. referenspriserna.

 

Socialstyrelsen

tar bland annat fram föreskrifter, implementerar nationella riktlinjer för vuxentandvård och följer upp tandvården genom olika typer av utvärderingar.

 

1177 Vårdguiden

är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård där sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och e-tjänster erbjuds. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

 

Strålskyddsmyndigheten (SSM)

arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL)

stödjer landstingen genom intressebevakning, samordning av nätverk och i vissa fall kunskapsunderlag. Landstingen har ett ansvar att erbjuda god tandvård till befolkningen. De har ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård för vuxna samt tandvård till personer med särskilda behov.

 

Läkemedelsverket

är en myndighet under Socialdepartementet bl.a. med uppdrag att främja folkhälsan. Deras målsättning är att enskilda patienter och hälso- och sjukvård ska ha tillgång till säkra och effektiva läkemedel, att dessa ska vara av god kvalitet med positiv nytta/riskbalans och att de används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.


Odontodrom AB © ● Kungsängsgatan 61b, 753 18, Uppsala ● Postadress Viragatan 9, 753 18, Uppsala ● admin@odontodrom.com ● Org.nr 559150-7180 ● Bankgiro 189-7727
Hantering av personuppgifter