Behandlingar & priser
tänder implantat tandläkare orange
tänder implantat tandläkare  blå
tänder implantat tandläkare  grå
tänder implantat tandläkare  gul
tänder implantat tandläkare grön


Behandlingar
Vi bedriver allmäntandvård men är nischade mot implantat, kirurgi och protetik. Klicka vidare för att läsa mer i detalj om de olika behandlingarna vi erbjuder. Prislistan finns längst ner på sidan.


En undersökning kan vara av varierande omfattning men måste alltid föregå en behandling. Det är vid undersökningen som diagnosen ställs och diagnosen berättigar behandlingen. För att kunna se vad som händer innanför tandköttet, tanden eller tandbenet behöver ibland röntgenbilder tas i samband med undersökningen.Ibland kan den korrekta behandlingen vara att man som patient blir informerad om problemet (vad det är, vad det beror på, om det finns några risker och hur det kan behandlas) och eventuellt instruerad i att utföra en åtgärd på ett visst sätt för att besvären ska gå över.Önskar man ett vitare leende kan blekning vara ett bra och enkelt alternativ! Vi arbetar med svagare blekmedel i individuella skenor som man har i munnen nattetid. Denna metod ger likvärdiga och mer bestående resultat än blekning på kliniken samt mindre efterbesvär då man använder svagare blekmedel men under längre tid. Blekning medför dock vissa risker och det är viktigt att man är frisk i munnen för övrigt innan man startar igång!Vid inflammation i tandköttet kan en del av behandlingen vara puts och polering av tänderna – kallas professionell tandrengöring. Till rena tandytor fäster mindre plaque än till orena och en utläkning av inflammationen kan på så vis påskyndas. Håller man inte rent kommer dock inflammationen i regel tillbaka.Tandstensborttagning kan bli aktuellt om tandsten, precis som plaque beskrivet ovan, försvårar utläkning av inflammation och därmed riskerar bidra till uppkomsten eller progressionen av tandlossning.Om en tand frakturerar eller blir angripen av karies kan man välja att göra en lagning. Lagningar görs numera oftast med komposit vilket är ett tandfärgat material till skillnad från amalgam. Lagningar lämpar sig väl för mindre till medelstora frakturer/kaviteter och belastningsförhållanden.Vid stora frakturer och belastningsförhållanden lämpar sig kronor bättre än fyllningar. De är ofta dyrare än fyllningar men håller också bättre. I regel får en tand slipas innan avtryck tas och skickas till tandtekniker för framställning av kronan. En konventionell krona har en kärna utav ett starkare material, t.ex. en metallegering som kobolt-krom och ett yttre tandlikt skal utav porslin. Kronor cementeras över de slipade tänderna och är därmed fastsittande d.v.s. inget man sätter in och tar ut.En rotbehandling (rotfyllning) innebär att man rengör en tand på insidan och sedan fyller den med ett gummilikt material som hindrar bakterier ifrån att ta sig förbi. Det finns flera anledningar till varför en tand kan behöva rotbehandlas. T.ex. att nerven är kraftigt inflammerad och bedömning görs att den inte kommer återhämta sig, att tanden redan är död och infekterad eller att man behöver ta förankring ner i rotkanalen med en pelare för att kunna bygga upp tanden med en fyllning eller krona. Det vanligaste sättet att rotbehandla en tand är genom tandkronan och ner i rotkanalen – kallas ortograd rotbehandling. Om en tand redan är rotbehandlad men det ändå finns en infektion utanför rotspetsen kan rotbehandlingen behöva göras om. Ifall riskerna med att göra en ortograd rotbehandling bedöms stora eller chanserna till lyckad behandling och infektionsfrihet små kan en rotbehandling göras ifrån andra hållet, ifrån rotspetsen och sedan ner i roten – kallas retrograd rotbehandling. Detta kan vara aktuellt om tanden har en pelare och/eller krona som man vill undvika att borra i, om tanden har en komplicerad rotanatomi och/eller förträngda rotkanaler varför man kan misstänka att en ny ortograd rotbehandling inte skulle komma åt infektionen.Tandborttagning kan göras på olika sätt beroende på förutsättningarna. Anledningarna till varför man väljer att ta bort en tand istället för att behandla den på annat sätt är flera. T.ex. att värken försvinner fort (om tanden varit orsaken), tanden är inte till någon nytta, risken för framtida besvär är stor, en borttagning är billigare än de alternativa behandlingarna (och kostnaden styr patientens val av behandling) eller att tanden är i så dåligt skick att den inte går att behandla på annat sätt. En relativt hel tand som inte sitter alltför hårt kan ofta lyftas ut i ett stycke med olika instrument, t.ex. tång. Andra tänder kan behöva tas ut i delar och ibland är det nödvändigt att avlägsna lite tandkött och ben för att komma åt eller lösgöra dem. De olika sätten tar olika lång tid, är olika komplicerade och kostar således olika mycket. En tandborttagning är en behandling som med dagens tekniker inte ska göra ont och som i regel inte ger några eller mycket små efterbesvär.Saknar man en eller flera tänder kan det tandlösa området överbryggas med en bro (synonym: brygga). Detta förutsätter att det finns bra stödtänder och att tandluckan inte är alltför stor. En bro består utav flera sammansatta kronor där de yttersta sitter på befintliga tänder och de mellan hänger i luften. Trasiga och/eller sedan tidigare lagade stödtänder kan byggas upp/förstärkas genom att bli del utav en bro men kan likaså försvagas om de är hela och fina – stödtändernas skick är därför viktigt att ta hänsyn till när man diskuterar olika sätt att behandla en tandlucka.Om man har en tandlucka men granntänderna är hela och fina och man därför inte vill slipa på dem eller om granntänderna är i så dåligt skick att det blir osäkert att stödja en bro på dem kan man välja att ersätta de förlorade tänderna med implantat. Implantat ersätter tandrötter, de skruvas ner i käkbenet och efter inläkning kan de sedan användas för att fästa enstaka kronor, broar eller proteser till. Detta förutsätter bl.a. att det finns tillräckligt med ben och att ens allmäntillstånd är bra.Om varken bro eller implantat är lämpliga alternativ kan en avtagbar hel- eller delprotes vara det. I folkmun har detta alternativ kallats för löständer och innebär just som namnet antyder att tänderna inte sitter helt fast utan kan- och bör tas ut för bl.a. rengöring. Proteser är idag mindre vanliga än förr i tiden och detta till stor del p.g.a. att man numera kan välja fastsittande alternativ som implantat och broar men också p.g.a. tandvårdsförsäkringens utformning som gör att prisskillnaden mellan de olika alternativen oftast inte är så stor. En protes kan dock fortfarande vara det bästa alternativet om man som patient har svårt att hålla rent i munnen, om ens kvarvarande tänder inte lämpar sig som stödtänder och bentillgängligheten eller allmäntillståndet talar emot implantatbehandling eller av ekonomiska skäl. Med en del träning och anpassning kan man bli mycket nöjd med en tandprotes. Proteser kan också användas som tillfälliga lösningar i väntan på att munhygienen, hälsan eller ekonomin förbättras, en ny bettsituation utvärderas, vävnad läker efter tandborttagning och inför bro- eller implantatbehandling eller medan inopererade implantat läker in.Skalfasader ersätter och/eller maskerar det yttersta och synliga utav tänderna – emaljen – och kan enkelt och snabbt ändra både färg och form på enstaka tänder eller hela bett. Behandling med skalfasader kräver noggrann planering, förutsätter att man håller bra rent i bettet och resultaten kan bli närmast fantastiska.Många människor gnisslar och/eller pressar tänder. Detta beror ofta på stress, ovana och ibland okunskap om dess tecken samt att det kan vara skadligt för tänderna och käklederna. För de som gör detta i vaket tillstånd går behandling oftast ut på att medvetengöra patienten så att de sedan undviker dessa ovanor. Om man däremot gnisslar och/eller pressar tänder nattetid, i sömnen, kan det vara svårare att komma till rätta med och en bettskena kan i vissa fall vara lösningen.Odontodrom AB © ● Kungsängsgatan 61b, 753 18, Uppsala ● Postadress Viragatan 9, 753 18, Uppsala ● admin@odontodrom.com ● Org.nr 559150-7180 ● Bankgiro 189-7727
Hantering av personuppgifter